Chystáte se prodat chatu a kupujete dům?

 

 

40 % prodávajících svěří svou nemovitost realitní kanceláři ihned,

dalších 20% po 2 měsících neúspěšného prodeje

a dalších 5% o další měsíc později. 

Prodejte svoji nemovitost na klíč

Shledáte-li makléře dostatečně erudovaným pro prodej Vašeho domova a přenecháte prodej na něm, můžete se věnovat tomu, co Vás baví, co Vám přináší radost a štěstí. Prodej vlastní nemovitosti totiž mnoho pocitů štěstí opravdu negeneruje. Rád prodávám nemovitosti "na klíč". Po klientch požaduji jen jedno, aby se dostavili k podpisu kupních smluv. Rozsah služeb na klíč je níže.

1. Prohlídka a stanovení ceny

Zohledním individuální specifika a stanovím s Vámi prodejní cenu pomocí specializované databáze prodejů a cenových map

2. Příprava prodeje

Poradím a připravím nemovitost na prohlídky a zajistím průkaz energetické náročnosti. Vysvětlím jednotlivé fáze prodeje

3. Materiál pro propagaci

Kvalitní fotografie + focení 360° sféricky, katatrální mapy, pohledy z družic a půdorysy objektů pomáhají nemovitost prodat lépe a rychlejii

4. Zpracování prodejní prezentace

Připravím podrobnou technickou složku s dokumentací, upravím fotografie pro prezentaci, zhotovím virtuální prohlídku a půdorysy

5. Prezentace, propagace, reklama

Zajistím propagaci na českých inzertních portálech přesně na míru, sdílím nabídku s kolegy, projíždím databázi poptávek, inzeruji i na portálech v zahraničí

6. Organizuji prohlídky

Sleduji návštěvnost, informuji o stavu a registruji vhodné zájemce, představím jim prodávanou nemovitost (i bez nutnosti vaší přítomnosti)

7. Rezervování nemovitosti

Prověřím bonitu kupujícího a zabezpečím bezchybný průběh provedení rezervační smlouvy včetně složení blokovacího depozita, jako jistoty uskutečnění obchodu

8. Financování nákupu, zástavy

Prodej nemovitosti jsem schopen urychlit nabídkou služby RE/MAX hypotéka. Vypořádáme zástavy a dohodneme si kritéria smluv pro převod vlastnictví

9. Smluvní dokumentace

Kupní smlouva, smlouva o úschově a zástavní smlouva jsou klíčovými dokumenty obchodní transakce. Připravíme je s našimi právníky. Stojíme za Vámi

10. Katastr nemovitostí

Hlídám vklad kupní ceny do advokátní úschovy, potvrzuji každou transakci, podám vklad do katastru nemovitostí, případně předložím družstvu

11. Výplata prodejní ceny

S advokátní kanceláří komunikuji za Vás. Vyřídím náležitosti uvolnění kupní ceny u uschovatele a veškeré navazující dokumenty, ladíme termíny předání

12. Předání nemovitosti

Předám nemovitost kupujícím (i bez nutnosti Vaší přítomnosti), registruji stavy pro převody energií a poradím s daňovými povinnostmi

Kupujete nemovitost, ale nechcete se spálit?

I v případě koupě jsem zde pro vás. Setkáme se na prohlídce nebo máte individuální přání. Dokážu vám poradit s výběrem vhodné nemovitosti a zaručím, že samotný proces nákupu proběhne hladce a k vaší spokojenosti. I k nalezení nového domova může vést příjemná a snadná cesta. Proces koupě je níže.

Rozhovor a vytvoření poptávky

Zjistím vaše potřeby a požadavky na cenu, velikost, dopravní dostupnost a vybavenost a vytvořím poptávku, kterou vložím do informačního systému

Prohlídky vybraných nemovitostí

Zorganizuji prohlídky odpovídajících nemovitostí. Zajístím data, zápisy, břemena a informace o právním stavu. Vyjednání podmínek a ceny je součástí

Rezervování nemovitostí

Odpovídá-li nemovitost požadavkům, zabezpečím bezchybný průběh rezervace a dohodneme další postup a kritéria pro sjednání smluv

Smluvní dokumentace

Smluvní dokumentace je klíčová pro zdárnou obchodní transakci. Smlouvy zkontrolujeme a komunikejeme s protistranou do vyladění

Financování koupě nemovitosti

Díky dceřinné organizaci vám nabídnu dobré hypotéční podmínky REMAX hypotéky. I zde pro vás můžeme zajistit vše na klíč. Ušetříte peníze i starosti

Závěrečná kontrola

Po podání na katastr zkontroluji, je-li vše v souladu se zákony. Na základě ujednání hlídám dodržení termínu předání nemovitosti a asistuji při předání

Pozn.: Někdo má raději seznam s odrážkami, někdo přehlednou tabulku. Uvádím v tomto seznamu níže totéž jako výše, ale přehledně v rozšířeném seznamu činností.

Služby pro prodávající

 • Zjištění Vašich potřeb, důkladná prohlídka nemovitosti, včetně zjištění technických informací a seznámení se s okolím
 • Stanovení reálné prodejní ceny na základě statistických výstupů z obchodů realizovaných v uplynulém období, na základě srovnání s aktuální nabídkou konkurenčních nemovitostí v dané lokalitě a na základě cenových map statistického úřadu
 • Zpracování a vyhotovení nabídkové prezentace vaší nemovitosti pro její zveřejnění (fotografie, video, virtuální prohlídka, půdorysy). Z dokumentace: mapy, nabývací tituly a další doplňující doklady jako například aktuální výpis listu vlastnictví, územní rozhodnutí, stavební povolení, regulativy obce, věcná břemena a jiná omezení jako např. zástavy, jejich vypořádání, atd.)
 • Připravení nemovitosti a účastníků k prodeji: prověření zájemců o prohlídku, finanční bonita klientů, výhoda exklusivity pro kupce, jak provádět zájemce o prohlídku, pořadí informací, délka prohlídky, opakované oslovení, nátlak nebo volnější režim, kdo vede prohlídku, jak se rezervuje, vyhodnocení prohlídky
 • Zalistování vaší nemovitosti do informačního systému RE/MAX a její export na všechny důležité realitní servery jako např. sreality.cz, reality.iDNES.cz,realitymix.centrum.cz/ a další, včetně světového RE/MAX vyhledávače Global.RE/MAX.com
 • Automatické párování vaší nabídky nemovitosti se všemi odpovídajícími poptávkami v rámci RE/MAX a kontaktování potenciálních zájemců
 • Aktivní vyhledávání potenciálních zájemců, reakce na poptávky zájemců z emailových formulářů inzertních portálů a telefonátů a dohodnutí termínů prohlídek. První informace o zájemcích, jejich reakce, definovaná pozitiva, negativa, obavy. Hlavní cíl dohodnutí schůzky a prohlídky
 • Spolupráce s ostatními makléři v rámci jedné referenční provize při prodeji vaší nemovitosti, ústní podání, referenční systém, sociální sítě, známí, známí známých atd
 • Umístění poutače "Na prodej" s kontakty na makléře na nemovitosti (volitelně). Nastavení stavu nemovitosti pro prohlídku, úklid zahrady a drobné prácce pokud jsou možné ze strany prodávajících (např. malování, základní úklid atd)
 • Pravidelný přehled o všech aktivitách vašeho makléře spojených s prodejem vaší nemovitosti, doporučení dalších kroků a zpětná vazba od zájemc
 • Prohlídky nemovitosti s kvalifikovanými bonitními klienty dle bodu 4. Výstup z prohlídek v měsíčních reportech. Vyhodnocení reportů a doporučení řešení v případě stavu 0.
 • V případě úspěchu: Zajištění rezervační smlouvy, vysvětlení pojmů, rezervace jako jistota pro prodávají i kupující, závazá rezervace, advokátní úschova, předběžné dohodnutí termínů podpisu smluv, termínů plateb a termínu předání, vypořádání omezení (zástavní práva, exekuce apod.) Ukončení prohlídek
 • Zajištění kompletní smluvní dokumentace a úschovy kupní ceny v advokátní úschově advokátní kanceláře, komunikace s AK, předání smluv, kontrola smluv, připomínkování smluv, finalizace
 • Zajištění financování v rámci RE/MAX Hypotéky pro zájemce nebo financování mimo služby RK. Komunikace s bankou, dohodnutí odhadu, podmínky banky, vyčíslení zůstatku zástavy, platby kupujících do úschovy, vypořádání zástavních práv, předání podepsaných smluv bance, podání zástavy na katastr, hlídání termínů a procesů dle smluv
 • Podání návrhu na vklad k převodu vlastnického práva na příslušný katastr nemovitostí se všemi potřebnými dokumenty, plomba, oznámení o uskutečnění podání, vkladové řízení, komunikace s katastrem v případě nesrovnalostí, doplnění řízení, zastavené řízení, povolení vkladu
 • Kontrola správnosti celého převodu od A-Z. Kontrola splnění podmínek pro výplatu straně prodávající. Výplata kupní ceny z úschovy AK prodávajícím. Předání nemovitosti novému majiteli včetně předávacího protokolu a zápisu o stavech energií
 • Administrativní zajištění odhadu ceny nemovitosti pro daňové přiznání v případě platby daně z příjmu fyzických osob nebo jiné daně (ne daň z nabytí)
 • Zprostředkování poprodejního servisu (stěhování, malování, vyklizení nemovitosti)

Služby pro kupující

 • Zjištění vašich potřeb, cena, lokalita, dopravní požadavky, stav obce, velikost, občanská vybavenost, typ nemovitosti, prostor, děti, potřeby, kroužky, práce atd
 • Zadání vaší poptávky zohledňující požadavky (lokalita, dispozice, cena) do informačního systému RE/MAX a její pravidelné párování s aktuální nabídkou nemovitostí
 • Aktivní hledání vhodných nemovitostí, komunikace s Vámi o vhodnosti,
 • Zajištění doplňujících informací a domluvení prohlídky nemovitosti s prodávajícím či nabízejícím makléřem, přítomnost na prohlídce
 • Odborné zhodnocení stavu vámi vybrané nemovitosti a porovnání s její nabídkovou cenou, argumentace lepší ceny pro Vás s pomocí cenové mapy, konkurenčních nabídek nebo jiných ukazatelů majících vliv na cenu
 • Dojednání dalších podmínek pro rezervování a převod předmětných nemovitostí, upozornit na případné nedostatky či doporučit nejvhodnější postup při vyjednávání
 • Příprava rezervační smlouvy nebo kontrola, stojíme za Vámi. Financování platby kupní ceny, kontrola znění rezervace v případě prodeje jinou RK, dohosnutí změn, stanovení termínů smluv, plateb, podání ´na katastr a přibližného ukončení převodu vlastnického práva
 • Zajištění veškerého právního servisu a poradenství – dohlédneme na správný průběh celého obchodu včetně zajištění advokátní úschovy a dohlédnutí na uhrazení daně z nabytí nemovitých věcí
 • Převzetí nemovitosti a s tím spojená dokumentace – předávací protokol ošetřující stav nemovitosti a zápis o stavech energií. Kontrola stavu nemovitosti dle smlouvy, kontrola vybavení a zařízení
 • Zprostředkování výhodnějšího pojištění vaší nové nemovitosti, domácnosti, životního pojištění spojeného s hypotékou a pojištění schopnosti splácet přes doporučené dodavatele RE/MAX, případně zajištění pronájmu Vaší nové nemovitosti zájemcům

 

Rádi byste někoho, kdo Vás provede bezpečně? 

 

Napište mi nebo zavolejte

 

 

 

 

milan.gavenciak@re-max.cz

tel: +420 739 500 614